Have Akademi

Kursus 1: Hvordan spiller PR og sociale medier bedst sammen?

Kursus 1:
Hvordan spiller PR
og sociale medier sammen?

 

Mandag den 3. september kl. 9-16

For mange kommunikationsmedarbejdere er det naturligt kun at fokusere på den mere traditionelle form for PR. For andre fremstår de sociale medier som det, der kan gøre PR helt overflødigt.

Den bedste og mest effektive kommunikationsindsats er imidlertid den, der formår at tage det bedste fra begge verdener og opbygge en synergi herimellem.

Indledningsvist sættes der fokus på storytelling som værktøj, og deltagerne hjælpes med at identificere de elementer, som vil gøre deres individuelle storytelling så stærk som muligt.

  • Hvordan skaber man synergieffekt mellem gamle og nye medieplatforme?

  • Hvilke styrker og svagheder har de forskellige platforme?

  • Hvornår skal man prioritere en type platform over en anden?

  • Hvordan skaber man synlighed og salg i ét hug?

  • Hvordan bruger man sit projekts substans til at opnå synlighed?

  • Hvordan skaber man en god storytelling?

  • Hvilke komponenter og elementer er centrale når man som kulturaktør skaber storytelling til pressen, til publikum og på sociale medieplatforme?
     

Undervisere:
Direktionsmedlem og projektleder Rasmus Navntoft & digital rådgiver Troels Kranker